Z rokovania zastupiteľstva: Projekt Rezidencia Elamang dostal zelenú!

Výstavba objektu s názvom Rezidencia Elamang na Ulici Tarasa Ševčenka v Prešove má opäť bližšie k svojej realizácii. Prečítajte si podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Z rokovania zastupiteľstva: Projekt Rezidencia Elamang dostal zelenú!
Foto: Ľubomír Hudačko / Zdroj: Dnes24.sk

Prešovskí mestskí poslanci na stredajšom zasadnutí zastupiteľstva schválili zámer predaja pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta na výstavbe bytov, detského ihriska a parkovacích miest v tejto lokalite. Kupujúcim je investor projektu, prešovská spoločnosť Rezidencia Sírius. Proti projektu sa postavila časť obyvateľov susedných bytoviek. Naopak, majitelia bytov, ktorých sa nadstavba a prístavba bezprostredne týka, s projektom súhlasili.

Poslanci schválili zámer predaja pozemkov o celkovej výmere okolo 530 metrov štvorcových (m2) za cenu 63,72 eura za m2. Uznesenie podporilo 20 poslancov, nikto nebol proti, štyria sa hlasovania zdržali a traja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním poslanci vypočuli obidve strany sporu.

Aké argumenty padali?

Argumenty nespokojnej časti občanov predniesla Dorota Rokošná, ktorá spochybnila dôvody, prečo majetkový prevod sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, čím sa podľa nej mesto zámerne vyhlo povinnosti vyhlásiť súťaž na predaj pozemkov. Podľa nej realizácia projektu hrubo zasiahne do lokality s urbanizmom zo 60. rokov minulého storočia nielen necitlivým prístupom k architektonickému riešeniu, ale aj zdecimovaním zelene, voľnej trávnatej plochy a neúmerným zhustením budov, nárastom počtu obyvateľov a motorových vozidiel v lokalite.

Zástupca investora Václav Louma uviedol, že projekt zahŕňa v prístavbe a nadstavbe 39 nových bytov. V dvorovej časti pribudne na povrchu 25 parkovacích miest a v podzemných garážach ďalších 40 nových parkovacích miest. Výstavbe padne za obeť niekoľko stromov, ktoré stavebník nahradí novou stromovou alejou s 27 stromami a urobí ďalšie sadové úpravy. Nad podzemnými garážami bude tiež zeleň. V lokalite dôjde k prekládke inžinierskych sietí, na ktoré bude zriadené vecné bremeno, čomu tak teraz nebolo.

Čo povedala primátorka po hlasovaní

Hlavná architektka mesta Mária Čutková vyhlásila, že projekt je v súlade s platným regulatívom územného plánu, v lokalite sa rátalo s nadstavbou aj prístavbou objektov. Cenu pozemkov stanovil znalec. Obyvatelia bytovky, v ktorej stavebník plánuje nadstavbu a prístavbu, s projektom súhlasili. Potvrdzuje to zápisnica a uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov bytov. Navyše ich zástupkyňa verejne vystúpila na zasadnutí mestského zastupiteľstva ešte v apríli s tým, že staviteľ im bytovku na vlastné náklady zateplí a vymení okná a dvere v spoločných priestoroch. Vlastníci bytov prostredníctvom nej apelovali na poslancov, aby stavbe dali zelenú.

Po hlasovaní primátorka Prešova Andrea Turčanová povedala, že nie je záujmom mesta niekoho zvýhodňovať, ale mesto sa chce rozvíjať podľa legitímnych a zákonných možností, čo sa v tomto prípade deje.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame