Už ho poznáme: Toto je víťazný návrh 3D modelu historického centra Prešova

Už je známy. Hodnotiaca komisia vybrala víťazný návrh na vytvorenie 3D modelu historického centra Prešova.

Ľubomír Hudačko
Ilustračný obrázok k článku Už ho poznáme: Toto je víťazný návrh 3D modelu historického centra Prešova
Foto: Ľubomír Hudačko

Víťazným návrhom 3D modelu historického centra Prešova je ten, ktorý do súťaže zaslali Peter Beňo a Ján Poľanský. Členovia hodnotiacej komisie sa zhodli, že ide najkomplexnejšie zvládnutie požiadavky formulovanej v zadaní pre spracovanie návrhu.

Dobre čitateľné

„Porota zhodnotila silné aj problematickejšie stránky jednotlivých návrhov a dala odporúčania ďalšieho postupu pri spracovaní víťazného riešenia. Podľa odborníkov je dielo kultivované, prehľadné, dobre čitateľné a má funkčné riešenie, vrátane širších vzťahov mesta. Vyzdvihli tiež vhodné znázornenie priebehu 49-tej rovnobežky,“ uviedol tlačový referent Msú v Prešove Milan Grejták.

3D model historického centra Prešova bude vytvorený v rámci spoločného projektu s názvom História miest v novodobom dizajne, ktorý realizujú mestá Prešov a poľské Krosno v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014–2020. Jeho cieľom je vytvoriť nové produkty cestovného ruchu, ktoré zatraktívnia kultúrne a prírodné dedičstvo oboch miest prostredníctvom moderných foriem prezentácie.

V centre Prešova je plánované osadenie bronzového 3D modelu historického centra mesta so zvýraznením významných prešovských dominánt. Mesto Krosno prostredníctvom 3D okuliarov a panoramatického ďalekohľadu priblíži historické a kultúrne objekty miest historickej trasy Karpát.

Premeny za 150 rokov

Súčasťou projektu je aj workshop a konferencia, s diskusiou k moderným technológiám v architektúre s ohľadom na historické skúsenosti. Premeny mestského prostredia oboch miest za posledných 150 rokov budú predstavené vo fotografickom albume. Cieľom projektu je propagácia, rozvoj a trvalo udržateľné využitie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva miest a regiónov s cieľom zvýšiť atraktivitu pohraničia pre návštevníkov a obyvateľov.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame