Prešovskí poslanci schválili zvýšenie rozpočtu: Kam poputujú peniaze z mestskej kasy?

Poslanci mestského parlamentu v Prešove sa na zastupiteľstve venovali aj zmene rozpočtu. V oblasti príjmov aj výdavkov ho zvýšili o viac ako milión eur.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Prešovskí poslanci schválili zvýšenie rozpočtu: Kam poputujú peniaze z mestskej kasy?
Zdroj: TASR

Prešovskí mestskí poslanci na zastupiteľstve v stredu 28. septembra schválili v poradí siedmu zmenu rozpočtu. V oblasti príjmov aj výdavkov zvýšili rozpočet o 1,016 milióna eur. Celkový rozpočet tak bude predstavovať sumu 69,1 milióna eur. V oblasti príjmov prišli do pokladnice mesta podielové dane, ktoré majú v tomto roku priaznivý vývoj. Rozpočet sa zvýšil aj vďaka nedaňovým príjmom, transferu do sociálnych služieb a prevodom vlastných financií mesta z rezervného fondu.

Potreba zreálniť rozpočet

Ako informovala predkladateľka materiálu Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania, mesto vplyvom týchto zmien potrebovalo zreálniť rozpočet.

„Najväčšie položky sú na vyúčtovanie straty pre Dopravný podnik mesta Prešov (530.600 eur), ďalej pre tretiu a štvrtú kosbu v sume 59.081 eur, čiastka na verejné osvetlenie je 53.000 eur, školstvo – to je v sume 104.000 eur. Nasledujú už len presuny v rámci programov. Ktoré sú hlavne v oblasti stratégií, to znamená, že väčšinou sú nižšie ceny, než boli rozpočtované,“ uviedla Kolarčíková.

Viacero položiek

Poslanci schválili aj sumu 511.694 eur, ktorá predstavuje kapitálový transfer pre vznikajúcu spoločnosť Futbal Tatran Aréna, tá bude stavať futbalový štadión.

Na dofinancovanie materských škôl a zariadení pre seniorov poslanci odsúhlasili celkovú sumu viac ako 104.000 eur. Ide o šesťpercentné navýšenie miezd pre pracovníkov v materských školách, čo si vyžiada vyše 72.000 eur. Do zariadenia pre seniorov Náruč pôjde 33.120 eur na zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári. Do zariadenia pre seniorov Harmónia schválili navýšenie rozpočtu o 7000 eur na zakúpenie nového plynového kotla.

Suma 100.000 eur pôjde na navýšenie nákladov za zrážkovú vodu. Na obnovu verejnej zelene 59.000 eur. Oprava verejného osvetlenia si vyžiadala navýšenie rozpočtu o 30.000 eur a jeho rozšírenie o ďalších 53.000 eur.

Na mzdy a platy pôjde viac ako 5400 eur. Rozpočet sa zvýši o 3600 eur na terénnu sociálnu prácu. Poslanci schváli aj sumu 3000 eur na lekárske posudky z dôvodu, že vzniklo desať nových denných stacionárov, kde bolo potrebné začiatkom tohto roka posúdiť odkázanosť žiadateľov a spracovať im posudky.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame